Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları
Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

https://www.avrasya.edu.tr/upload/dokuman/yonetmelik_ogrenci_konseyi.pdf