YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER

Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Akademik Personel Performans Ölçme Kriterleri Usul ve Esasları Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Bağıl Not Değerlendirme Sistemi Yönergesi

Avrasya  Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınmasi, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Avrasya Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Ders Plan Değişikliklerinde Yapılacak İntibaklara İlişkin Senato Esasları

Avrasya Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulu Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Diploma Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler Ofisi Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Seçmeli Dersler Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Önlisans Lisans Öğrencileri için Ödev Hazırlama Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Kampüs Koordinatörlükleri Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Sağlık Raporu Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Engelli Öğrenci Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Yabancı Diller Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Yurt Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi

Avrasya Üniversitesi Ödül Yönergesi