Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Kenan İNAN Rektör
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ziya YAPAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İhsan ÜNVER İ.İ.B. Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Cemal BIYIK Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)