University Executive Board

Prof. Dr. Kenan İNAN Rektör
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Muhammet KAMALİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İhsan ÜNVER İ.İ.B. Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. A. İsmail ÖZÇELİK Senato’ca Seçilen Temsilci Üye
Gülay YENÇERİ Genel Sekreter (Raportör)