YENİ YAYINLAR (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı)

Fakülte/YüksekokulÖğretim ÜyesiMakale AdıYılDergi
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiProf. Dr. M. Asıf YoldaşTelevizyon İzleme Alışkanlıkları ve Nedenleri Üzerine Bir Analiz: Celalabat ve Kayseri İlleri Örneği2016Humanities Sciences
Prof. Dr. M. Asıf YoldaşTheory of Justice, OCB, and Individualism: Kyrgyz Citizens2016Journal of Business Ethics
Prof. Dr. M. Asıf YoldaşHristiyanlık ve İslamiyet`in Rus ve Kırgızların Ad Koyma Geleneklerine Etkileri2016Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi
Prof. Dr. Haleddin İbrahimliİran, belgelerde ve gerçeklikde2016Yeni Türkiye. Orta doğu özel sayısı-IV
Prof. Dr. Haleddin İbrahimliRusya-İran: Ortaklar ve Rakipler2016Yeni Türkiye. Orta doğu özel sayısı-IV
Prof. Dr. Ziya YaparOn the Geometry of Closed Time Ruled Surfaces in Dual Lorentzian Space2016International Journal of Applied Mathematics
Prof. Dr. Ziya YaparGl(N,R)-Equivalence of A Pair of Curves in Terms of Invariants2016Journal of Mathematics and System Science
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜrenÇıkar ve Güç Dengesi Kıskacındaki Ahıska Türkleri Sorunu2016Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yrd. Doç. Dr. Burak HergünerZihinsel Engellilerin İstihdamı ve Korumalı İşyeri Projesinin İşverenler Açısından Uygulanabilirliği: Trabzon Örneği2016 Journal of the Human and Social Science Researches
Yrd. Doç. Dr. Erol KalkanThe Impact of European on the Democratisation of civil/military relations in Turkey2016East European Quarterly
Mühendislik ve Mimarlık FakültesiProf. Dr. Ali Özbilen Case Study on How Activities Differ Between Women and Men in an Urban Outdoor Space2016The Journal of International Social Research
Prof. Dr. Ali Özbilen Analyzing the Unity Concept in Design on Student Works: A Case Study of Architectural Design Course2016Inonu University Journal of Art and Design
Prof. Dr. Ali Özbilen Complexity, Historicity and Coherence: Preference and Quality of the Changes in the Urban Scenes2016Anthropologist
Prof. Dr. Orhan DurgunImproving of Diesel Combustion-Pollution-Fuel Ecomony and Performance by Ethanol Fumigation2016Energy Conversion and Management
Prof. Dr. Cemal BıyıkThe Problems and Resolution Approaches to Land Management in The Coastal and Maritime Zones of Turkey2016Ocean & Coastal Management
Prof. Dr. Cemal Bıyık A Recommendation of Decision – Support Model Based on Geographical Information Systems for Generating Real Estate Evaluation Maps: Kaşüstü / Trabzon 2016Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Yrd. Doç.Dr. Rıfat BenvenisteTrajectory Planning Using HighOrder Polynomials under AccelerationConstraint2016Journal of Optimization in Industrial Engineering
Alaa Elayan Modeling of the L-shell copper X-pinch plasma produced by the compact generator of Ecole polytechnique using pattern recognition2016Physics of Plasmas
Alparslan ŞahinoğluBilimsel Bilgilerin Üretilme Süreci Akademisyenler Arasindaki İnformal Yapilar2016Caucasian Journal of Science
Buket Özdemir IşıkAssessment of the AHP Based Factor Analyses of Recreational Coastal Areas according to Participatory Approach2016Journal of Balkan Ecology
Buket Özdemir Işık Trabzon Meydan Düzenlemesinin Kullanıcı Talepleri Bakımından Değerlendirilmesi2016Inonu University Journal of Art and Design
Buket Özdemir Işık Gençlerin İhtiyaçlarına Bağlı Olarak Kampus Açiık Mekan Tasarımı2016İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
Buket Özdemir Işık Determination of coastal areas of recreational activities in the city of Trabzon2016Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nilgün TaşdemirKnowledge, Attitude and Behavior of Radiology Professionals about the Harmful Effects of Radiation Which is Used for Diagnosis2016Electronic International Journal of Education, Arts, and Science
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TunçkolGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personelin Sosyal Görünüş Kaygısı2016Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi Bilimleri Dergisi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tunçkol Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Öznel Mutluluk Düzeyleri2016Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi Bilimleri Dergisi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Handan GünaySynthesis, crystal structures, characterization and antimicrobial activities of 5- hydroxyisophthalate complexes2016Transition Metal Chemistry
Burcu SavaşTüketici – Tüketici Etkileşiminin, Tüketicilerin Satın Alma Sonrası Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Etkisi2016Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fadime KahyaoğluBiochemical and Histological Effects of Thiamine Pyrophosphate against Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity2016Basic Clin Pharmacol Toxicol
Arif AksoySeasonal Succession of The Phytoplankton Community and Evaluation of Water Quality Using Trophic Diatom Index in a Stream2016Oxidation Communications