Betül GÜMRÜKÇÜ

Betül GÜMRÜKÇÜ

Yazı İşleri Müdürü

yaziisleri@avrasya.edu.tr

Tel: 0462 334 64 44-45-47

Fax: 0462 334 64 54

Yazı İşleri Müdürlüğümüz,

Rektörlüğe gelen evrakların kaydını tutar,

Rektörlük tarafından yapılan havaleleri dağıtır,

Rektörlükten gidecek yazıları hazırlar ve gönderir,

Rektörlüğe ait evrakları dosyalar,

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Senato gündem ve kararlarını yazarak kayıtlarını tutar,

Yayın Komisyonu arşivini tutar,

Üniversitelerarası Kurul doçentlik işlemlerini yapar,

Senatoca onaylanan Yönetmelik ve Yönergelerin belirlenen esaslara göre hazırlar, Yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacak şekilde hazırlar, yayıma gönderir, onaydan sonra dağıtımını yapmak ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasını sağlar,

Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmeliklerimizin takibini yapar.

Gülsün ALTINSOY

Yazı İşleri Sorumlusu