Mehmet TAŞLI

Yapı İşleri Sorumlusu

 

Ömer BÜYÜKKOL

Elektrik Teknisyeni

Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım,imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmetveren Yapı ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün görev alanları oldukça geniş yelpazededir.Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,inşaatları kontrol etmek ve teslim almak , bakım ve onarım işlerini yapmak,kalorifer,kazan dairesi,soğuk oda,jeneratör,havalandırma sistemleri ile telefon santralı,çevre düzenleme ve araç işletme,asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütme Müdürlüğümüze ait faaliyetlerdir.

Mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Yeterli olmayan personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri sebebiyle zaman zaman istenilen hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı,Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Müdürlüğümüze ulaşır.Taleplerin özelliğine göre röleve, etüt proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır.Bütçe imkanlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmış olup, dört temel görev alanı şunlardır.

1. Üniversitelerin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.