Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile ilgili İşlemler

1. Aşama

evraklar

Üniversiteye İlk Başvuruda Gerekli Evraklar

Aşağıdaki belgeler ile Üniversiteye ya da Personel Dairesi Başkanlığımıza başvuru yapılır.

 1. Başvuru Formu
 2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
 3. Diplomalar (Aslı veya Onaylı)
 4. Pasaport Fotokopisi
 5. 4 Fotoğraf
 6. İkamet Tezkeresi (varsa)

Personel Dairesi evrakları Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kabul ve Onay Komisyonu’na yönlendirir.

2. Aşama

komite

Komisyon İncelemesi

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Kabul ve Onay Komisyonu’na iletilen belgeler incelenir.

Öğretim Elemanı mülakata çağrılır.

Yabancı uyruklu Öğretim Elemanı Kabul ve Onay Komisyonu tarafından onay/ret kararı verilir. Karar rektörün onayına sunulur.

Rektör inceleme sonrasında kararı Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar.

3. Aşama

komite

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı

Üniversite Yönetim Kurulu’nda karar incelenir ve onay alan başvuru YÖK’e gönderilir.

YÖK’e aşağıdaki evraklar gönderilir:

 1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
 2. Açık Kimlik Formu
 3. Vize Talep Formu
 4. İlk defa çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanına ilişkin bilgi formu
 5. Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
 6. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
 7. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İnceleme ve Kabul Komisyonu Raporu
 8. Öğretim Elemanının Diplomaları
 9. Öğretim Elemanının Özgeçmişi
 10. Öğretim Elemanının Pasaport fotokopisi
 11. 2 adet fotoğraf
 12. İkemetgah Tezkeresi (varsa) fotokopisi

4. Aşama

YÖK

YÖK tarafından İnceleme

 • YÖK tarafından evraklar incelenir ve yetkili kurullarca işleme alınır. Bu işlem 4-8 hafta sürebilir.
 • YÖK tarafından ilgili öğretim elemanının sözleşmeli çalıştırılmasının onay yazısı üniversiteye gelir.
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanı 9130 koduyla Çalışma İzin Harcını, 9192 koduyla İkamet İzni Harcını  yetkili vergi daireleri veya banka şubelerine yatırır.
 • Öğretim Elemanı harç dekontlarını Personel Daire Başkanlığı’na teslim eder.
 • Harç Dekontları üniversite tarafından YÖK’e gönderilir.
 • YÖK Yabancı Uyruklu Çalışma İzin Kartı’nı üniversiteye gönderir.

5. Aşama

Ömer Yıldız

Mütevelli Heyet Onayı

 • Rektörlük tarafından Mütevelli Heyet Başkanlığına Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının atanması için yazı yazılır.
 • Mütevelli Heyet incelemeleri yapar. Atanmasına ilişkin karar alır.
 • Mütevelli Heyet tarafından atama yapılır.

6. Aşama

Mali

Mali İşlemler

 • Personel Dairesi Başkanlığı tarafından evraklar İdari ve Mali İşler Başkanlığı’na gönderilir.
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının işe giriş işlemleri tamamlanır.
 • Muhasebe ile ilgili düzenlemeler yapılır.

7. Aşama

Yöksis

YÖKSİS İşlemleri

 • Atama kararı öğretim elemanına bildirilir.
 • Üniversite Genel Sekreterliği ve Personel Daire Başkanlığı tarafından yabancı uyruklu öğretim elemanının YÖKSİS’e kaydı yapılır.

İkamet tezkeresi yoksa aşağıdaki işlemler takip edilir:

İkamet Tezkeresi ile ilgili evraklar

YÖK’ten gelen olur yazısı….

Üniversite atama yazısı…