ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşması amacıyla;

  • Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,
  • Uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
  • Öğrenci, öğretim eleman ve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,
  • Bologna Süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak,
  • Eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,
  • Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,
  • Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  • Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
  • İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.
isimsiz

Turan AKSOY

Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür V.

international@avrasya.edu.tr

VİZYONUMUZ

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Avrasya Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.

uluslararası öğrenciler

Üniversitemize 21 ayrı ülkeden yaklaşık elli yabancı öğrenci kayıt yaptırdı. Gürcistan, Avusturya, Ukrayna, Türkmenistan, Irak, Suriye,  Azerbaycan, Suudi Arabistan, Almanya, Hollanda, Afganistan, Moldova, Filistin, Çad, Belçika, Yemen, Fransa, Fas, Yunanistan, Cibuti ve Mısır vatandaşı olan yeni öğrencilerle üniversitemiz dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir.

Erasmus Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2015 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.