ULAŞTIRMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezimizin İşlevi

Günümüzde hızla artan nüfus ve bu nüfusun doğurduğu talep ile özellikle ulaşım hizmetlerinde aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu problemler ağırlıklı olarak, nüfus ve istihdamın yoğun olduğu büyük şehirlerde gözlemlenmektedir. Hizmette oluşan bu gibi sorunlar, iş gücü ve kaynak kayıplarına neden olmaktadır. Kayıpların engellenebilmesi ve bilimsel çözümlerin üretilebilmesi için ulaşım ağırlıklı, çok disiplinli bir anlayış çerçevesinde Ulaşım ve Trafik konularında yaptığımız eğitim, proje ve araştırma faaliyetlerinde, verimimizi artıracağı düşüncesiyle ilgili merkezi ve yerel idarelerle işbirliği kurulmuştur. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi, tüm ilgili özel sektör, merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirerek ortak bir çok proje yapılabilmesi için önemli bir koordinasyon görevini yerine getirmektedir.

 

Merkez Müdürü

Elektrik Elektronik Kulübü

Elektromobil Projesi

Elektromobilimizin ilk temelleri Okulumuzun Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Rıfat Benveniste’nin bu projeler ile ilgilenme sürecinde atıldı. Fikir kıvılcımının çıkışını şu anda da bizimle birlikte hala çaba sarf eden hocamız atmıştır. Bu projelere okulumuzun öğrencilerini katma isteği oldukça fazlaydı. Bir gün Üniversitemizin Kurucusu olan sayın Dr. Ömer Yıldız ile birlikte üniversitemizi tanıtma amaçlı katılacakları bir televizyon programına hazırlanırken sohbet esnasında hocamız bu projeden bahsetmiş, kurucumuz Sn. Dr. Ömer Yıldız proje için çok heyecanlanmış öğrencilere maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir. Devamı>>

Önemli Bağlantılar

Akıllı Sistemler

Adına kısaca ‘’Akıllı Ulaşım’’ dediğimiz, “bilişim destekli ulaşım” diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, ileri teknolojiyi neredeyse herkesin cebinde taşıdığı bu çağda, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri hâline gelmiştir. Artık alışkanlık hâline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürü- cülere gerekse yolculara hizmet vermektedir.  Akıllı Sistemler Strateji Belgesi için tıklayınız.