TEZ ÇALIŞMASI YOL HARİTASI

Tez Teslimi

Yüksek Lisans

Tezini tamamlayan öğrenci, tezini öncelikle danışman öğretim üyesine sunar. Danışman öğretim üyesi uygun görürse tez savunma işlemlerini başlatır.

Tez savunma sınavına girmek için, Tez Savunma Sınavı Giriş Formu bilgisayar ortamında doldurulup gerekli imzalar tamamlandıktan sonra ekine tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 5 adet karton kapaklı tez ve yüksek lisans transkripti eklenerek Enstitü Müdürlüğüne başvurulur.

Doktora

Tezini tamamlayan öğrenci, tezini öncelikle danışman öğretim üyesine sunar. Danışman öğretim üyesi uygun görürse tez savunma işlemlerini başlatır.

Tez savunma sınavına girmek için, Tez Savunma Sınavına Giriş Formu bilgisayar ortamında doldurulup gerekli imzalar tamamlandıktan sonra ekine tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış 7 adet karton kapaklı tez ve doktora transkripti eklenerek Enstitü Müdürlüğüne başvurulur.

Jürinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans

Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkalığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Doktora

Jüri üyeleri ilgili Anabilim Dalı Başkalığının önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tez Savunma Sınavı Tarihi

Yüksek Lisans

Tez savunma sınav tarihi ve yeri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

Doktora

Tez savunma sınav tarihi ve yeri Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

Tez Savunma Sınavı Sonucu

Yüksek Lisans

Tez savunma sınavı sonucunda;
a)Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en fazla üç ay ek süre verilir. Öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavına girebilmek için 
Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Tez Savunma Sınavına Giriş Formunu bilgisayar ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra formun ekine 5 adet karton kapaklı tezi ekleyerek Enstitüye başvurur.
b)Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar.

Doktora

Tez savunma sınavı sonucunda;
a)Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, tezini tekrar savunmak için en fazla altı ay ek süre verilir. Öğrenci, verilen süre sonunda tekrar tez savunma sınavna girebilmek için 
Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Tez Savunma Sınavına Giriş Formunu bilgisayar ortamında doldurup gerekli imzalar tamamladıktan sonra formun ekine 7 adet karton kapaklı tezi ekleyerek Enstitüye başvurur.
b)Tezi kabul edilen öğrencinin mezuniyet aşaması  başlar. 

Tez Savunma Sınavı Sonucu

Yüksek Lisans

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, karton kapaklı tezinin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere Tez Yazım İnceleme Talep Formunu doldurarak Enstitüye teslim eder. Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep edilen düzeltmeler, tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve Tez Teslim Formu doldurulup aşağıdaki belgelerle birlikte Enstitüye başvurulur.

Doktora

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, karton kapaklı tezinin bir örneğini şekil yönünden inceletmek üzere  Tez Yazım İnceleme Talep Formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.
Varsa Enstitü Müdürlüğünce talep edilen düzeltmeler, tez savunma sınavından itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve 
Tez Teslim Formu doldurulup aşağıdaki belgelerle birlikte Enstitüye başvurulur.

Belgeler

Yüksek Lisans

Doktora