BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

a) Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,

b) Son üç yıl içinde alınan ALES’ten Sayısal, Eşit Ağırlık veya Sözel bölümlerin herhangi birinden en az 55 puan almış olmaları,

c) Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun %20’si varsa yabancı dil notunun %20’si alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

a) Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları,

b) ALES ve yabancı dil şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için de aynı koşullar geçerlidir

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

Programa başvuru yapacak adayların;

 1. Bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 Eşit Ağırlık puanı alınmalıdır
 3. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS, YÖK DİL veya Üniversiteler arası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi), En az 55 dil puanı
 4. Programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb. diğer belgeler de dikkate alınır.
 5. Doktora Programına öğrenci kabulünde ALES’ in %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınır.

 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Başvuru formu: (Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Başvuru Formu), (Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Başvuru Formu).
 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 • ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans ve Doktora programları için)
 • Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 • Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi Doktora için zorunlu, Yüksek Lisans Programları için varsa)
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 • Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

 1. Lisans Diploması aslı ve fotokopisi,
 2. Not dökümünün onaylı örneği (Transkript)
 3. ALES Sınav Sonuç Belgesinin (ALES>55, GRE>145 (sayısal), GMAT>450) onaylı örneği (Türkiye’ de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES sınavına girme şartı aranır.)
 4. İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi aslı ve fotokopisi.
 5. Türkçe bildiğine dair TÖMER veya benzeri bir kuruluştan alınan belgenin onaylı örneği,
 6. 4 adet Fotoğraf
 7. Pasaport aslı ve fotokopisi,

DESTEK BURSU

Avrasya Üniversitesi tarafından Üniversitemizde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda öğrenciye Destek Bursu verilecektir.

Burs programlarına başvurular, dönemin en son kayıt tarihine kadar ilgili enstitüye yapılacaktır. Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak başvurularını yapacaklardır.

Burslar üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Uluslararası öğrenciler de bu burs programına başvurabilirler.

Destek Burs Programı yalnızca aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.

Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylar için;

Kabul edildikleri programa ödeyecekleri ücretten  %20 oranında indirim yapılır.

 

Burs Başvuru için İstenecek Belgeler (Destek Bursu)

 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı (orijinal)
 • 2 Adet referans Mektubu
 • Bursa olan ihtiyacınızı belirten kişisel mektup

 

İLETİŞİM

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres : T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 TRABZON / TURKEY
Tel: +90 462 334 64 44 – 45

Dahili: 1156

Email: sbesekreterligi@avrasya.edu.tr

 

Ücret Ödeme

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren, Ad ve Soyad, T.C. kimlik numarasının belirtildiği dekont.