Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Hoşgeldiniz,

Sevgili Öğrenciler,
Yüksek Lisans öğrencilerinin bilgi, belge ve olayları çeşitli yöntem ve tekniklerle analiz ederek elde ettikleri sonuçları ifadelendirerek topluma sunmalarını sağlamak, mevcut bilgi birikimine katkıda bulunmak ve sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanması konusunda onları hazır hale getirmek misyonuyla Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışmalarını sürdürmektedir.
Araştırma ve yayın yapma yeteneğine sahip bir akademik kadro ve öğrenmeye istekli öğrencilerle, eğitim ve araştırma alanında iddialı, rekabete, katılımcılığa ve iş birliğine dayalı bir anlayışla gerek ulusal gerekse uluslararası standartlarda yüksek lisans programları uygulayan bir enstitü olmanın heyecanını duymaktayız. Her konuda öğrencilerimize destek olmayı bir görev biliyoruz. Sizlere en içten duygularla başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU
Enstitü Müdürü