Avrasya Üniversitesi Senato

Prof. Dr. Kenan İNAN Rektör
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İhsan ÜNVER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ziya YAPAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Ragıp ERDÖL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Mahmut GÖÇER Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER F.E.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Fazlı ARSLAN M.M.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU İ.İ.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Prof. Dr. Abdülkadir REİS S.B.F. Kurulunca Seçilen Temsilci Üye
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZTÜRK Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAPAR Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Dr. Öğr. Üyesi Levent KALYON Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
Gülay YENİÇERİ Genel Sekreter (Raportör)