Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Yüksek Lisans Program Hakkında

Program Adı Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği (Yükseklisans)
Öğretim Süresi            Tezli: 4 Dönem / Tezsiz: 3 Dönem
Gerekli AKTS Tezli: 120 / Tezsiz: 90
Mezuniyet Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Yükseklisans
Eğitim Dili Türkçe

PROGRAMLARLA İLGİLİ BAŞVURU SÜRECİ

Sağlık Kurumları işletmeciliği ve Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa başvuru yapacak adayların;

 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları,

 

 • Son üç yıl içinde alınan ALES’ ten Sayısal, Eşit Ağırlık veya herhangi birinden en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Değerlendirmede;

 • Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun % 40’ı alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

Program;

 • En az (4), en çok (6) yarıyıl süreli olan bu program 24 kredilik (120 AKTS)  ders yükü ile 3. ve 4. yarıyılda hazırlanacak bir yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

 

Sağlık Kurumları işletmeciliği ve Yöneticiliği Tezsiz  Yüksek Lisans Programı

Programa başvuru yapacak adayların;

 

 • En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirmede; 

 • ALES şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve Mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için aynı koşullar geçerlidir.

Program;

 • (3) yarıyıl süreli olan bu program 30 kredilik (90 AKTS)  ders yükü ile 3. yarıyılda hazırlanacak bir dönem projesinden oluşmaktadır.

 

 

 

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 3. ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans  programları için)
 4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi ( varsa)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

Ücretler

Sağlık Kurumları işletmeciliği ve Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans Programı 25.000 TL (KDV Hariç)
Sağlık Kurumları işletmeciliği ve Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15.000 TL (KDV Hariç)

Ödeme Şekli 

Tezli/Tezsiz YL Programlarına Normal Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler ödemelerini kredi kartına 6 eşit taksitle yaptırabilirler.

Belirlenen ücretler

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba yatırılır.

Destek Bursu

Avrasya Üniversitesi tarafından Üniversitemizde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda öğrenciye Destek Bursuverilecektir.

Burs programları için başvurular ilgili enstitüye yapılacaktır. Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak başvurularını yapacaklardır.

Burslar üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Uluslararası öğrenciler de bu burs programına başvurabilirler.

Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylar için;

Kabul edildikleri programa ödeyecekleri ücretten  %20 oranında indirim yapılır.

Burs Başvuru için İstenecek Belgeler (Destek Bursu)

 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı (orijinal)
 • 2 Adet referans Mektubu
 • Bursa olan ihtiyacınızı belirten kişisel mektup

İletişim
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres: Yalıncak Mahallesi, Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar / Trabzon- TURKEY
Phone: +90 462 335 50 00

Email: info@avrasya.edu.tr