IMG_8296-219x300

Dr. Öğr.Üyesi Levent KALYON

Misyonumuz

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyonumuz

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.

Sorumluluğumuz

Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetlerden sorumludur.

a)    Öğrenciye yönelik sağlık hizmetleri

b)    Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler

c)    Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetler

d)    Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri

e)    Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamaları