Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM
Enstitü Müdürü

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Hoşgeldiniz,

Sevgili Öğrenciler,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, sağlık alanına giren üniversite mezunlarına, tıp ve sağlık bilimleri yönünden başarılı bilim adamı yetiştirmeye yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı eğitim ile araştırma yapma olanağı sağlamak; bilimsel yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin akademisyen kadrolar yetiştirmektir. Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip, sağlık bilimleri alanında yetkin insanlar yetiştirmek amacıyla programlarımızı yapılandırdık. Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde verdiği eğitimle ve yetiştirdiği seçkin, sürekli kendini geliştiren öğretim elemanları ile örnek gösterilen bir enstitü olmayı görev edindik. Sizlere en içten duygularla başarılar diliyorum.