Özel Öğrenci

  • Bir yükseköğretim kurumu mezunu ya da öğrencisi olarak belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler Program’daki derslere özel öğrenci olarak katılabilirler.
  • Bu şartlarda maksimum 4 derse (12 kredi) kadar başarmış oldukları derslerin kredileri daha sonra yüksek lisans öğrencisi olmaları durumunda geçerli sayılabilir.
  • Özel öğrenci olarak kabul edilenlere; eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  • Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.