Başvuru Koşulları ve Kayıt için Gerekli Belgeler

A. TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

a) Hemşirelik Anabilim dalı için Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun hemşirelik veya ebelik lisans bölümünden, Diğer Anabilim Dalları için herhangi bir Lisans Programından veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,

b) Son üç yıl içinde alınan ALES’ten Sayısal alanda en az 55 puan almış olmaları,

c) Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun %20’si varsa yabancı dil notunun %20’si alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

B. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları,

2. ALES ve yabancı dil şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için de aynı koşullar geçerlidir

C. DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

Programa başvuru yapacak adayların;

1. Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları şeklinde yazılmalıdır. yine aynı bölümde 2. madde Yüksek Lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik personel ve lisans üstü eğitimi giriş sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 55 ( lisans diplomasıyla başvuracaklar en az 70 ve lisans ortalamalarının en az 3.00 olmaları gerekmektedir) puan almış olmaları.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 Eşit Ağırlık puanı alınmalıdır

3. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi

3. Programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb. diğer belgeler de dikkate alınır.

4. Doktora Programına öğrenci kabulünde ALES’ in %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru formu:  (Doktora Form için tıklayınız), (Yüksek Lisans Form için tıklayınız).

2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.

3. ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans ve Doktora programları için)

4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.

5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).

6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi Doktora için zorunlu, Yüksek Lisans Programları için varsa)

7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.

8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

8.   Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren, Ad ve Soyad, T.C. kimlik numarasının belirtildiği dekont.

Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmez. ( Grup ve Kendi Kurumunda Eğitim Görecekler Hariç)