Mustafa TAŞ

Mustafa TAŞ
PERSONEL DAİRE BAŞKANI
mustafa.tas@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1217)

Personel Daire Başkanlığı

Değerli Personelimiz,

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesinde Müdürlüğümüzün görevleri tanımlanmış olup, dört temel görev alanımız şunlardır:

1. Üniversitelerin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Aday çalışan

Aday Çalışanlar

Avrasya Üniversitesi öğretim üyelerinden öğretim ve araştırma alanlarında yetkinlik, yeniliğe açıklık ve gelişmeye isteklilik özelliklerine sahip olmalarını bekleyecektir. Genç Üniversitemizde uzmanlık alanlarında gelecek vaat eden öğretim üyelerine gereksinim duymaktayız.

Yabancı

Yabancı Öğretim Elemanları

Başkanlığımız yabancı uyruklu personelinin görevlendirme, atama ve özlük işlemlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi sağlar.

anket

Değerli çalışma arkadaşlarımız sizinle ilgili anketimizi doldurarak görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.