8c63402c-9e0c-4ba7-9d68-353f75b9a078

Mustafa TAŞ
Personel Daire Başkanı
mustafa.tas@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1217)

Personel Daire Başkanlığı

Değerli Personelimiz,

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesinde Müdürlüğümüzün görevleri tanımlanmış olup, dört temel görev alanımız şunlardır:

1. Üniversitelerin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

4. Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Aday çalışan

Aday Çalışanlar

Avrasya Üniversitesi öğretim üyelerinden öğretim ve araştırma alanlarında yetkinlik, yeniliğe açıklık ve gelişmeye isteklilik özelliklerine sahip olmalarını bekleyecektir. Genç Üniversitemizde uzmanlık alanlarında gelecek vaat eden öğretim üyelerine gereksinim duymaktayız.

kismi-300x188

Kısmi Zamanlı Öğrenci Personel

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ders bitim tarihi olan 29/05/2020 tarihine kadar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI‘na göre Kısmi Zamanlı Öğrenciler çalıştırılacaktır.

Birimlerde çalışmak isteyen ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler müracaatlarını 25 Kasım 2019 – 9 Aralık 2019 tarihleri arasında Akademik birimlerde çalışmak isteyen öğrenciler ilgili Akademik birime, İdari Birimde çalışmak isteyen öğrenciler ise ilgili İdari Birime başvuracaklardır.

Başvurular İlgili birim bünyesinde ilgili mevzuata göre değerlendirilerek belirlenen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek isimleri 12 Aralık 2019 mesai bitimine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Genel Şartlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir;

  • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak.
  • Disiplin cezası almamış olmak.
  • Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
  • Daha önceden Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalışırken, sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak.
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki yukarıdaki şartlar aranmaz.
  • Her birimde 2’şer öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci kısmi zamanlı öğrenci personel çalıştırılacaktır.
Yabancı

Yabancı Öğretim Elemanları

Başkanlığımız yabancı uyruklu personelinin görevlendirme, atama ve özlük işlemlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi sağlar.

anket

Değerli çalışma arkadaşlarımız sizinle ilgili anketimizi doldurarak görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.