Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvurusu

Başbakanlık Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonunun 12.07.2017 tarih ve 116 sayılı yazının 8.maddesi gereğince;

“Başvurular, Başbakanlık internet sitesi üzerinde oluşturulan http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ve bu Genelgenin 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktının kendisi veya kanuni temsilcisi ya da vekili tarafından imzalanarak 4 üncü maddede açıklandığı üzere valiliklere, bakanlıklara ve ilgili kurumlara varsa ekleriyle birlikte teslim edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır.” ve

“Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilirler” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu gerekçeye bağlı olarak kurumumuza yapılacak başvurular Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226’da bulunan Genel Sekreterlik makamınca kabul edilecektir.

Duyurunun tamamına http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/khklar adresinden, ilgili formlara  ise oluşturulan http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

OHAL İşlemleri Başvuru Formu