Avrasya Öğrenme-Öğretme Birimi

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Avrasya Öğrenme-Öğretme Birimi Müdürü

Avrasya Öğretme ve Öğrenme Birimi, üniversitedeki öğrenme ve öğretme aktivitelerine destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Avrasya Üniversitesi’nin eğitim misyonu yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmektir. Öğrenme- Öğretme Birimimiz bu misyona katkıda bulunmaktadır.

Öğretim üyelerine yönelik programlar:

Avrasya Öğrenme-Öğretme Birimi, öğretme teknikleri, sınıf yönetimi, ders planlaması, öğrenciler ile olumlu iletişim kurma, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki gelişmeleri öğretim üyelerine seminerler, çalıştaylar ve sohbet toplantılarıyla aktarmaktadır. Birim  öğrenci odaklı ve aktif öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak ders tasarımları için bilgi kaynakları ve bu tür derslerin uygulamasını destekleyen teknolojik imkânlar da sağlamaktadır.

Avrasya Öğrenme-Öğretme Birimi, dönem sırasında öğrencilerden dersler konusunda geribildirim alınmakta ve bu bilgiler öğretim üyelerine raporlanmaktadır. Birim yeni öğretim üyelerine yönelik kapsamlı bir oryantasyon programı da sunmaktadır.

2016-2017 Uygulanan Programlar

Eğitimcilerin Eğitimi

moodle

25 Ocak 2017 Tarihlerinde Yomra Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Moodle Öğretim Sistemi” hakkında bilgilendirme ve etkili kullanma eğitimi verildi. Detay için tıklayınız >>

Etkili Ölçme ve Değerlendirme

Yavuz ÖZORAN

30 Ocak  2017 Tarihlerinde Ömer Yıldız Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Ölçme Değerlendirme ve Soru Hazırlama Teknikleri” hakkında bilgilendirme ve etkili kullanma eğitimi verilmiştir.

2015-2016 Uygulanan Programlar

Eğitimcilerin Eğitimi

20150322_124604

7-8 Mart 2015 Tarihlerinde Yalıncak Ömer Yıldız Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Eğitimcilerin Eğitimi” isimli deneyim paylaşımı programı gerçekleştirilmiştir. 6-7 Mart 2015 Eğitimcilerin Eğitimi Programı

Akademisyen Bilgi Sistemi Eğitimi

academic_staff

15-16-17 Nisan  2015 Tarihlerinde Pelitli Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Akademisyen Bilgi Sistemi Eğitimi Programı” hakkında bilgilendirme ve etkili kullanma eğitimi verilmiştir. 15-16-17 Nisan 2015 Akademisyen-Öğrenci Bilgi Sistemi Eğitimi Programı

Moodle Eğitimi

moodle

20-21-22 Mayıs 2015 Tarihlerinde Pelitli Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Moodle Öğretim Sistemi” hakkında bilgilendirme ve etkili kullanma eğitimi verildi. 20-21-22 Mayıs 2015 Moodle Öğretim Sistemi Eğitimi Programı

Bologna Sürecinde Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları Çalıştayı 

bologna

30-31 Temmuz 2015 tarihinde Saat 10:00-16:30 arasında  Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU tarafından Ömer Yıldız Yerleşkesi Meclis Salonunda Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza  “Bologna Sürecinde Yeterlikler ve Öğrenme Çıktıları” eğitimi verildi.

Ders Dosyası Hazırlama Eğitimi

42-3

14 Eylül 2015 tarihinde Saat 17:00’de Ömer Yıldız Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi)  “Ders Dosyası Hazırlama” eğitimi verildi.

Ödev Yönergesi

Ödev

Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin derslerine hazırlanmaları için öğrenmeyi öğrenme, bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemelerini sağlayarak aktif eğitimin gerçekleştirilmesi için usül ve esasları belirlemektir.. Devamı >>

Bologna Süreci ve Ders İçerikleri Güncelleme Çalıştayı

bologna

31 Ekim 2015 tarihinde Saat 9:00-12:00’de Ömer Yıldız Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi)  “Bologna Süreci ve Ders İçerikleri Güncelleme Çalışmaları ” Çalıştayı yapıldı.

Moodle Seminer

moodle

11 Ekim 2016 Salı günü  Yomra Yerleşkesinde Avrasya Üniversitesi Akademik kadromuza (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi) yönelik “Moodle Öğretim Sistemi” hakkında bilgilendirme ve etkili kullanma seminer verildi.  Detay için tıklayınız>>