Değerli Gençler

Günümüzde toplumun beklentilerine cevap verebilen, bilgi kullanımına ve teknolojilerine hakim, en az bir yabancı dili profesyonel iş yaşamında kullanabilen, araştıran, sorgulayan yaşam için gerekli temel bilgilerin yanı sıra kendini her alanda yenileyen, katılımcı evrensel boyutlarda bağımsız düşünebilen ve üreten insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Modern çağın bu ihtiyacını dikkate alarak, lise ve dengi okul mezunlarına yükseköğretim imkanı sağlamak ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve eğitilmiş insan kaynaklarının oluşumuna katkıda bulunmak adına Karadeniz Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi Avrasya Üniversitesini hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Avrasya Üniversitesi; güncel ve modern akademik programı, çağdaş teknik donanımı, gelişen fiziki yapısı, seçkin akademik kadrosu, profesyonel hayata yönelik hazırlık programları, uluslararası eğitim işbirlikleri, lisans ve devamını sağlayan sınırsız eğitim imkanları ve zengin sosyal yapısıyla 21. yüzyılın gerektirdiği bilgileri, bilinci, girişimci ve yaratıcı ruhu sizlere kazandıracak olan ayrıcalıklı bir yükseköğretim kurumudur.

milletvekili_heyeti_baskan_omer_yildiz

Avrasya Üniversitesi olarak, siz gençlere sadece bir üniversite diploması vermekten öte geleceğinizi kazandırmayı hedefliyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş Türkiye’nin; sizlerin omuzları üzerinde bilim, akıl ve teknolojide dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma konumuna ulaşacağına yürekten inanıyorum.
Mesleğinizin en iyisi olarak kariyerinizi planlamanız ve mutlu bir geleceğe merhaba demenizi dilerim.
Sevgilerimle…

Ömer YILDIZ
Mütevelli Heyeti Başkanı