Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim  Yüksek Lisans Program Hakkında

Muhasebe ve Denetim alanında parlak bir kariyer yaparsınız, Uluslararası denetim firmalarının tercih ettiği bir donanıma kavuşursunuz. Sektör içindeyseniz değişik uzmanlık alanlarında altyapınızı çeşitlendirerek kariyerinizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Böylece Şirketlerin finans, muhasebe ve raporlama departmanlarında yönetici olabilirsiniz. Muhasebe ve raporlamanın hemen tüm alanlarına hakim olarak çalıştığınız şirketin muhasebe ve raporlama süreçlerini yönlendirebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca Akademik kariyer için uygun bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu alanda akademik bir kariyer planlıyorsanız, ilk adım olarak bu ölçekte kapsamlı bir yüksek lisans programına katılarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

YMM veya SMM danışmanlık hizmetinizi kurma yolunda daha yetkin olursunuz
Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Mali Müşavirlik alanlarında kendi büronuzu açmak isterseniz, muhasebenin teorik ve pratik altyapısına hakim olarak danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

Ayrıca Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programını farklı kılan bazı unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Büyük çoğunluğu sektörde çalışan olan ve deneyimlerini paylaşabileceğiniz öğrencilerle birlikte eğitim alma fırsatı vermesi
 • Özel uzmanlık ve uygulama gerektiren dersleri Maliye Bakanlığı ve uluslararası denetim firmalarından, alanlarında uzman profesyonellerin vermesi
 • Programın seçmeli ders olanağı tanıyarak değişik ihtisas alanlarında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ders çeşitliliği ve kariyerlerini yönlendirme imkanı sağlaması.
 • Programın sadece muhasebe ve denetim uzmanlarının değil, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyanların da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olması
Program Adı Muhasebe ve Denetim (Yükseklisans)
Öğretim Süresi            Tezli: 4 Dönem / Tezsiz: 3 Dönem
Gerekli AKTS Tezli: 120 / Tezsiz: 90
Mezuniyet Muhasebe ve Denetim Yükseklisans
Eğitim Dili Türkçe

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

a) Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,

b) Son üç yıl içinde alınan ALES’ten Sayısal, Eşit Ağırlık veya Sözel bölümlerin herhangi birinden en az 55 puan almış olmaları,

c) Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun %20’si, varsa yabancı dil notunun %20’si alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

a) Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları,

b) ALES ve yabancı dil şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için de aynı koşullar geçerlidir

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru formu: (Yüksek Lisans Başvuru Formu için tıklayınız).
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 3. ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans  programları için)
 4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi ( varsa)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

KONTENJANLAR

Anabilim Dalı

İşletme

Bölüm

Muhasebe ve Denetim

Program

YL/Tezli

Güz

5

Bahar

5

TOPLAM

10

YL/Tezsiz 20 20 40

ÜCRET

Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı 25.000 TL (KDV Hariç)
Muhasebe ve Denetim  Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15.000 TL (KDV Hariç)

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli/Tezsiz YL Programlarına Normal Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler ödemelerini kredi kartına 6 eşit taksitle yaptırabilirler.

Belirlenen ücretler

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba yatırılır.

 

DESTEK BURSU

Avrasya Üniversitesi tarafından Üniversitemizde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda öğrenciye Destek Bursuverilecektir.

Burs programlarına başvurular, 06 Şubat 2020 tarihine kadar ilgili enstitüye yapılacaktır. Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak başvurularını yapacaklardır.

Burslar üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Uluslararası öğrenciler de bu burs programına başvurabilirler.

Destek Burs Programı yalnızca aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.

Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylar için;

Kabul edildikleri programa ödeyecekleri ücretten  %20 oranında indirim yapılır.

 

BursBaşvuru için İstenecek Belgeler (Destek Bursu)

 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı (orijinal)
 • 2 Adet referans Mektubu
 • Bursa olan ihtiyacınızı belirten kişisel mektup

 

İLETİŞİM

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres : T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 TRABZON / TURKEY

Tel: +90 462 334 64 44 – 45

Email: sbesekreterligi@avrasya.edu.tr