İdari ve Mali İşler Satınalma Daire Başkanlığı

Üniversitemiz, Mali İşler ve Satınalma Müdürlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre yapılandırılmıştır.

Müdürlüğümüz ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetki ve görevler doğrultusunda çalışmaktadır.“Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim, araştırma yapan,toplumu aydınlatan bir kurum olma”yı hedefleyen üniversitemizin bir birimi olarak Müdürlüğümüz,Üniversitemizin hedefine ulaşmasında destek hizmetleri birimi olarak çalışmalarını çağın gereği süratli, zamanında görevini yürütmektedir.

Müdürlüğümüz, Üniversitemiz misyonu gereği Eğitim-Öğretimin daha verimli ve etkin sürdürülmesini sağlamak için Teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş vebilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtabilen, Üniversite içerisinde bilgi ve beceri, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla elinde bulunan kaynaklarıen iyi kullanan ve verdiği hizmet (Satınalma, Tahakkuk, Taşınır Kayıt Kontrol,Park ve Bahçeler, Maaş, Destek Hizmetleri Şubeleri) ile Fakülte, Enstitü,Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Birimlere sağlayarak eğitim-öğretimdeki sürekliliği ve verimliliği artırıcı çalışmalara doğrudan yardımcı olma gayreti içindedir.

Müdürlüğümüz, amacına ulaşmak için birlik, beraberlik ve takım olabilme adına azami ölçüde çaba sarfetmiş, bununla birlikte TS EN ISO 9001:2008 kalite standartları çerçevesinde yeniden yapılanarak Üniversitemize daha faza katma değer kazandırmak için çalışmalarına hız vermiştir.

avrasya-universitesi-mezuniyet-empty
Zeynep ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Satınalma Müdür V.

muhasebe@avrasya.edu.tr