indir

SMMM. Coşkun SARIUSTA

İdari ve Mali İşler Satın Alma Daire Başkanı

E-posta: mali.musavir@avrasya.edu.tr

Tel: 0462 334 05 50 / Dahili : 1186

Zeynep EROĞLU

Muhasebe Müdürü

E-Posta: muhasebe@avrasya.edu.tr
Tel:0462 334 05 50 / Dahili : 1219

Elanur AKÇAY

Satın Alma ve İhale Sorumlusu

E-Posta: muhasebe2@avrasya.edu.tr

Tel: 0462 334 05 50 / Dahili : 1262

İdari ve Mali İşler Satın Alma Daire Başkanlığı

Üniversitemiz, Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre yapılandırılmıştır.

Başkanlığımız ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetki ve görevler doğrultusunda çalışmaktadır. Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası platformda saygın, toplumu aydınlatan bir kurum olmayı hedefleyen üniversitemizin bir birimi olarak başkanlığımız, üniversitemizin hedefine ulaşması konusunda görevini titizlikle  yürütmektedir.

Başkanlığımız, üniversitemiz misyonu gereği Eğitim-Öğretimin daha verimli ve etkin sürdürülmesini sağlamak için teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtabilen, üniversite içerisinde bilgi ve beceri, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla elinde bulunan kaynakları en iyi kullanan ve verdiği hizmet (Satın alma, Tahakkuk, Tahsilat, Ödeme, Taşınır Kayıt Kontrol, Park ve Bahçeler, Maaş, Destek Hizmetleri Şubeleri) ile fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birimlere sağlayarak eğitim-öğretimdeki sürekliliği ve verimliliği artırıcı çalışmalara doğrudan yardımcı olma gayreti içindedir.

Başkanlığımız, amacına ulaşmak için birlik, beraberlik ve takım olabilme adına azami ölçüde çaba sarfetmiş, bununla birlikte TS EN ISO 9001:2008 kalite standartları çerçevesinde yeniden yapılanarak Üniversitemize daha faza katma değer kazandırmak için çalışmalarına hız vermiştir.

SMMM. Coşkun SARIUSTA

İdari ve Mali İşler Satın Alma Daire Başkanı

mali.musavir@avrasya.edu.tr

avrasya-universitesi-mezuniyet-empty