Öğretim Dili

Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye veya eğitim-öğretim yılı başında Üniversite tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki başarıya göre belirlenir.

 

Düzeyler:

1.(A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

2.(B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.

3.(C) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılamaz.

Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin ilk paragrafında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır. .

Kabul edilen öğrenciler arasından Türkçe dil bilgisi yetersiz olan öğrencilerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türkçe dil hazırlık eğitimi alması sağlanır.