Maçka İmar, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı

Vakıf 1996 yılında zamanın Maçka Belediye Başkanı Ömer YILDIZ’ın öncülüğünde bir grup bürokrat, işadamı, sanayici ve yönetici tarafından kurulmuştur.

Maçka

Maçka

Maçka ilçesi doğal güzellikler ve tarihi-kültürel eserler yönüyle oldukça zengin bir ilçemizdir. İlçemiz, Sumela Manastırı, Altındere Milli Parkı, Altındere Milli Parkı içinde yer alan Meryemana vadisi, Vazelon ve Kuştul Manastırları, 50’nin üzerindeki korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ve 137 yaylası ile bölgemizde önemli turizm merkezlerinden biri durumundadır.

İlçemizin doğusunda Yomra İlçesi, batısında Akçaabat, Düzköy ve Tonya İlçeleri, kuzeyinde Trabzon, Güneyinde Gümüşhane İli ve Torul İlçesi bulunmaktadır. İlçe Merkezi Meryemana ve Hamsiköy derelerinin birleştiği vadide kurulmuştur.

İlçemiz 340 rakımda bulunup, yüzölçümü 1000 Km2’dir. Yüzölçümü bakımından Trabzon’ un en büyük İlçesidir. İlçemizin 62 mahallesi, 96 Mezra ve 137 Yaylası vardır.Maçka İlçesinin 2013 yılı Türkiye İstatistik Kurumu ADNKS verilerine göre toplam nüfusu 24.971’dir.

Sümela Manastırı
Vazelon

Maçka’da Kültür ve Turizm

Maçka İlçesi

Maçka sözcüğünün Kafkas dillerinden geldiği, sonradan yerli Hıristiyanların ağzında değişik biçimde söylendiği biliniyor. M.Ö. 1040 yıllarında bile önemli bir yerleşme merkezi olan Trabzon’u Erzurum ve Erzincan’da yaşayan insanlara bağlayan bir yayla-köprüsü konumunda olduğu açıktır.

Çok eski bir yerleşim yeri olan ilçemiz, tarihi süreç içerisinde Pers, Bizans, Osmanlı ve Türk uygarlıklarının beşiği olmuştur. Maçka İlçesi, Rum Pontus Krallığının elindeyken, 1461 yılında, dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.

Maçka ilçesi 1913 yılında kurulmuştur. I. Dünya savaşında Rusların Maçka’yı işgali üzerine yöre halkı buradan göç etmiş ve 15 Şubat 1918 tarihinde Rusların çekilmesi ile birlikte ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuştur.

Maçka, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon’a 28 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 340 m, yüzölçümü 1000 km²’dir. İlçemizin doğusu Yomra İlçesi ve Gümüşhane İli, batısı Akçaabat ve Tonya İlçeleri, kuzeyi Trabzon İli, güneyi ise Gümüşhane İli ile çevrilidir.

İlçemizin coğrafi yapısı, tamamen dağlık ve engebelidir. Zigana, Kulin, Kuştul dağları belli başlı dağlarımızdır.
Çam ormanlarının süslediği vadilerin ortasındaki Değirmendere adı verilen bir dere yatağında kurulmuş olan ilçe merkezi doğal güzellikler bakımından Trabzon’un en güzel yörelerindendir. 2000 metre yüksekliğe kadar zengin orman örtüsü, daha yükseklerde ise otlaklar (yaylalar) ve dağ bitkileriyle kaplıdır. Yayla denilen bu yüksek yerler, doğal güzellikleri, temiz havası ve kaynak suları yönünden eşizdir. Ayrıca Karadeniz Bölgesi’ni Doğu Anadolu’ya bağlayan ünlü Zigana geçidi Maçka ilçesinin sınırları içinden başlamaktadır. Türkiye’nin en uzun tünellerinden bir olan Zigana Tüneli (1875 m) bu geçitte bulunmaktadır.

Bundan başka Galyan deresini Bayburt İline bağlayan Gümüşki, Maçka ile Akçaabat ilçelerini birbirine bağlayan Haçka ve Maçka yaylalarının, Torul bağlantısını sağlayan Meryemana geçitleri bulunmaktadır. Hamsiköy, Meryemana, Mulaga ve Galyan dereleri, ilçemiz Esiroğlu mevkiinde buluşarak Maçka deresi adı altında Karadeniz’e dökülmektedir.