2016-2017 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları
2016-2017 International Students Quota/Fees

Fakülte/YO/MYO Faculty/SchoolBölüm/Program Departments/ProgramsSüre (Duration)Kontenjan (Quota)Eğitim Ücreti (Education Fees)
Fen Edebiyat Fakültesi
(Faculty of Sciences and Arts)
Biyokimya (%50 Burslu)Biochemistry (50% Scholarship)4203.500 $
Fen Edebiyat Fakültesi
(Faculty of Sciences and Arts)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)English Language and Literature (50% Scholarship) 4103.500 $
Fen Edebiyat Fakültesi
(Faculty of Sciences and Arts)
Psikoloji (%50 Burslu)Psychology (50% Scholarship)4403.500 $
Fen Edebiyat Fakültesi
(Faculty of Sciences and Arts)
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu)Turkish Language and Literaturee (50% Scholarship)4302.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 Burslu)International Finance (English) (50% Scholarship)4102.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
İktisat (%50 Burslu)Economics (50% Scholarship)4102.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
İşletme (%50 Burslu)Management (50% Scholarship)4152.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu)Political Science and Public Administration (50% Scholarship)4252.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Maliye (%50 Burslu)Public Finance (50% Scholarship)4102.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu)International Relations (50% Scholarship)4252.800 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (%50 Burslu)International Management and Trade (50% Scholarship)4102.800 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)Computer Engineering (50% Scholarship)4153.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)Electrical & Electronic Engineering (50% Scholarship)4203.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)Food Engineering (50% Scholarship) 4103.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Harita Mühendisliği (%50 Burslu)Geomatic Engineering (50% Scholarship)4203.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
İç Mimarlık (%50 Burslu)Interior Architecture (50% Scholarship)4403.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu)Civil Engineering (50% Scholarship)4403.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Makine Mühendisliği (%50 Burslu)Mechanical Engineering (50% Scholarship)4153.500 $
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
(Faculty of Engineering and Architecture)
Mimarlık (%50 Burslu)Architecture (50% Scholarship)4403.500 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Faculty of Health Sciences)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)Child Development (50% Scholarship)4303.125 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Faculty of Health Sciences)
Hemşirelik (%50 Burslu)Nursing (50% Scholarship)4303.125 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Faculty of Health Sciences)
Spor Bilimleri (%50 Burslu)Sports's Sciences (50% Scholarship)4353.500 $
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(School of Applied Sciences)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)Gastronomy and Culinary Arts (50% Scholarship)4202.800 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Adalet (%50 Burslu)Justice (50% Scholarship)2301.825 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu)Banking and Insurance (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu)Computer Programming (50% Scholarship)2151.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu)Office Management and Executive Assistant (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Dış Ticaret (%50 Burslu)Foreign Trade (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 Burslu)Natural Gas and Installation Technology (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu)Electronic Communication Technology (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Grafik Tasarımı (%50 Burslu)Graphic Design (50% Scholarship)2151.565 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)Public Relations and Presentation (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu)Interior Design (50% Scholarship)2151.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Lojistik (%50 Burslu)Logistics (50% Scholarship)2151.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Mimari Restorasyon (%50 Burslu)Architectural Restoration (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu)Radio and Television Programming (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Sosyal Güvenlik (%50 Burslu)Social Security (50% Scholarship)2301.850 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Sosyal Hizmetler (%50 Burslu)Social Services (50% Scholarship)2301.565 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu)Tourism and Hotel Management (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu)Applied English and Translation (English) (50% Scholarship)2101.740 $
Meslek Yüksekokulu
(Vocational School )
Yapı Denetimi (%50 Burslu)Construction Inspection (50% Scholarship)2151.740 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 Burslu)Emergency and Disaster Management (50% Scholarship)2301.740 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (%50 Burslu)Emergency Aid and Catastrophe Management (EP) (50% Scholarship)2151.740 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)Oral and Dental Health (50% Scholarship)2302.000 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Anestezi (%50 Burslu)Anesthesia (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Anestezi (İÖ) (%50 Burslu)Anesthesia (EP) (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)Child Development (50% Scholarship)2301.910 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu)Child Development (EP) (50% Scholarship)2301.910 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu)Dental Prosthetic Technology (50% Scholarship)2301.910 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)First Aid and Emergency (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 Burslu)First Aid and Emergency (EP) (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu)Work Health and Job Safety (50% Scholarship)2251.400 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
İş ve Uğraşı Terapisi (%50 Burslu)Work and Occupation Therapy (50% Scholarship)2251.910 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Odyometri (%50 Burslu)Audiometry (50% Scholarship)2302.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Odyometri (İÖ) (%50 Burslu)Audiometry (EP) (50% Scholarship)2252.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Optisyenlik (%50 Burslu)Opticianry (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Optisyenlik (İÖ) (%50 Burslu)Opticianry (EP) (50% Scholarship)2302.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu)Health Establishments Management (50% Scholarship)2202.085 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu)Health Establishments Administration (EP) (50% Scholarship)2102.085 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu)Medical Laboratory Techniques (50% Scholarship)2402.605 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Vocational School of Health Services)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 Burslu)Medical Laboratory Techniques (EP) (50% Scholarship)2252.605 $