Kayıt İşlemleri için İstenilen Belgeler

  • Beyanname
  • Eğitim ve Ödeme Sözleşmesi
  • Engelli Öğrenci Tespit Formu (Engel durumu olan aday doldurması gerekir.)
  • 4 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında, son 6 ay içerisinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş)
  • Askerlik Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilir.)
  • Öğrenim ücretinin tamamının ödendiğini gösteren banka dekontu veya banka sözleşmesi
  • Sabıka kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilir.)
  • İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilir.)
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracak öğrenci adayları için boy ve kilosunu gösteren Sağlık Raporu

Not: (Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.); program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.)