Kayıt için Gerekli Belgeler

a) Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

b) Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği,

c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

d) Sınav sonuç belgesinin (varsa) aslı,

e) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

f) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

g) 6 Adet 4,5×6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

h) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.