Kayıt için Gerekli Belgeler

1.     Avrasya Üniversitesi Kayıt Dosyası Kapak Formu (tıklayınız)

2.      ÖSYM Sonuç belgesinin internet çıktısı

3.      Lise Diploması veya diploma hazırlanmamış ise yeni tarihli mezuniyet belgesinin mezun olunan okul ya da noter tarafından Aslı onaylı belgesi kabul edilir. 
4.      2 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında, son 6 ay içerisinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş)
5.      İkametgâh Belgesi (e-devlet )
6.      Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet )
7.      Askerlik çağında olan adaylar için askerlikle ilişkisizlik belgesi (e-devlet )
8.       1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aslı
9.      Eğitim Ücretinin ödendiğine dair dekont (Bir yıllık)
10.   Sağlık Raporu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için)
11.   Engelli Öğrenci Formu (tıklayınız)
12.   Beyanname (tıklayınız)
13.   Eğitim ve Ödeme Sözleşmesi (Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
14. Yurtta kalacak öğrenciler için taahütname