İşletme Doktora Programı Hakkında

Doktora Programımızın temel amacı işletme alanında öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılmasını sağlamaktır.
Program Adı İşletme (Doktora)
Öğretim Süresi            Tezli: 6 Yarıyıl
Gerekli AKTS Tezli: 180
Mezuniyet İşletme Doktora
Eğitim Dili Türkçe

 

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME

Programa başvuru yapacak adayların;

 1. Bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 Eşit Ağırlık puanı alınmalıdır
 3. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi
 4. Programa kabulünde, ALES puanıyanısıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değ Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar v.b diğer belgeler de dikkate alınır.
 5. Doktora Programına öğrenci kabulünde ALES’ in %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru formu: (Doktora Başvuru Formu için tıklayınız),
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 3. ALES sonuç belgesi.
 4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi Doktora için zorunlu, Yüksek Lisans Programları için varsa)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

KONTENJANLAR

Anabilim Dalı Bölüm Program Güz Bahar TOPLAM
İşletme İşletme Doktora 5 5 10

ÜCRET

İşletme Doktora Programı 35.000 TL (KDV Hariç)

ÖDEME ŞEKLİ

Tezli/Tezsiz YL Programlarına Normal Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler ödemelerini kredi kartına 6 eşit taksitle yaptırabilirler.

Belirlenen ücretler

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba yatırılır.

 

İLETİŞİM

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adres : T.C. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Adnan Kahveci Mahallesi Rize caddesi, No:226 TRABZON / TURKEY
Tel: +90 462 334 64 44 – 45

Dahili: 1156

Email: sbesekreterligi@avrasya.edu.tr