İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans

Program Adı İş Sağlığı ve Güvenliği (Yükseklisans)
Öğretim Süresi            Tezli: 4 Dönem / Tezsiz: 3 Dönem
Gerekli AKTS Tezli: 120 / Tezsiz: 90
Mezuniyet İş Sağlığı ve Güvenliği Yükseklisans
Eğitim Dili Türkçe

Program Hedefi
Programda, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve mezunlarının, çalışanların sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almasını hedeflenmektedir.

 

Derece

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yükseklisans derecesine sahip olunur.

 

İş imkanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon kriterlerini sağlamaları durumunda endüstrinin her alanında düşük ve orta tehlike sınıfındaki işletmelerde istihdam olanağı bulabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

Programa başvuru yapacak adayların;

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için;

 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yükseköğretim kurumunun Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ,Çalışma Ekonomisi Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi mezunu olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans eğitimini alıp ayrıca herhangi bir alanda dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak, dört yıllık lisans düzeyinde eğitim almış olup iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi uygulanan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl görev almış olmak, dört yıllık lisans düzeyinde eğitim almış olup iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren kamu eğitim kurumlarında en az 5 yıl süreyle öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.

 

 • Son üç yıl içinde alınan ALES’ ten Sayısal, Eşit Ağırlık veya herhangi birinden en az 55 puan almış olmaları,

 

 • Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun % 40’ı alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

 

 • En az (4), en çok (6) yarıyıl süreli olan bu program 24 kredilik (120 AKTS)  ders yükü ile 3. ve 4. yarıyılda hazırlanacak bir yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

Programa uzman ve pratisyen hekim, hemşire, mühendis, hukukçu, işletme, iktisat mezunları ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin sektörler üstü kapsayıcılığı nedeni ile farklı lisans programından mezun kişiler kabul edilebilmektedir.

Programa başvuru yapacak adayların;

 • En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

 • ALES şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve Mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için aynı koşullar geçerlidir.

 

 • Bu program 30 kredilik (90 AKTS)  ders yükü ile dönem projesinden oluşmaktadır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 3. ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans  programları için)
 4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi ( varsa)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

Ücret

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı 25.000 TL (KDV Hariç)
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 15.000 TL (KDV Hariç)

Ödeme Şekli 

Tezli/Tezsiz YL Programlarına Normal Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler ödemelerini kredi kartına 6 eşit taksitle yaptırabilirler.

Belirlenen ücretler

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba yatırılır.

Destek Bursu

Avrasya Üniversitesi tarafından Üniversitemizde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda öğrenciye Destek Bursu verilecektir.

Burs programları için başvurular  ilgili enstitüye yapılacaktır. Adaylar, aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak başvurularını yapacaklardır.

Burslar üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Uluslararası öğrenciler de bu burs programına başvurabilirler.

Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylar için;

Kabul edildikleri programa ödeyecekleri ücretten  %20 oranında indirim yapılır.

Burs Başvuru için İstenecek Belgeler (Destek Bursu)

 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı (orijinal)
 • 2 Adet referans Mektubu
 • Bursa olan ihtiyacınızı belirten kişisel mektup

***Son başvuru tarihi 07.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İletişim
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres: Yalıncak Mahallesi, Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar / Trabzon- TURKEY
Phone: +90 462 335 50 00

Email: info@avrasya.edu.tr