İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Program Hakkında

Öğrenciye, halk sağlığı ve işçi sağlığının temel bilgilerini kazandırarak, bağımsız araştırma yapabilme, bunların sonuçlarından hareketle iş sağlığı alanına giren olayları, bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmak. Bu sentezden hareketle, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için gerekli adımları belirleme ve girişimlerde bulunabilme becerilerini kazandırmaktır.

Günümüzde sanayileşme ve artan nüfus ile birlikte hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları artış göstermiş ve ülkemizde sayısı tam olarak kayıt altına alınamamakla birlikte dikkat çekici rakamlara ulaşmıştır. Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri inşaat, taşımacılık ve madencilik sektörlerinde ölümlü iş kazası oranının diğer sektörlerden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Sadece Ülkemizde değil dünyada da sağlık rakamlarına göre dünyada; her yıl 270 milyon iş kazasının gerçekleştiği, her yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin insanın iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Her gün yaklaşık 6.000 kişinin iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle öldüğü belirtilirken, yılda 350.000 kişi iş kazası, 1 milyon 700 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitiriyor. Bu rakamlar dikkate alındığında işletmelerde güvenlik ve sağlık kültürünün oluşturulması ve tüm risklerin ortadan kaldırılabilmesi adına çalışacak “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının” görevlendirilmesi yasal bir düzenleme ile zorunluluk haline getirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı Öğrenci Kabul Koşulları

Programa başvuru yapacak adayların;

 

 • Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları

 

 • Yüksek lisans derecesi ile programa başvuracakların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) istenilen puan türünden en az 55 (Lisans diplomasıyla başvuracaklar en az 70) puan almış olmaları,

 

 • YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan (ÜDS, KPDS vb), bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranır.

 

 • Doktora Programına öğrenci kabulünde ALES’ in %50’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, lisans mezuniyet ortalamasının %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınır.

Ücret

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı 35.000 TL (KDV Hariç)

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 3. ALES sonuç belgesi.
 4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 6. Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi Doktora için zorunlu, Yüksek Lisans Programları için varsa)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 8. Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

ÖDEME ŞEKLİ

Doktora Programlarına Normal Kesin Kayıt yaptıran öğrenciler ödemelerini kredi kartına 6 eşit taksitle yaptırabilirler.

Belirlenen ücretler

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba yatırılır.

 

 

İLETİŞİM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres: Yalıncak Mahallesi, Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar / Trabzon- TURKEY
Phone: +90 462 335 50 00

Email: info@avrasya.edu.tr