“GİRİŞİMCİLİK FİKİRLERİNİ PROJEYE ÇEVİRMEK” İSİMLİ ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Organizasyon Adı                             : Girişimcilik Fikirlerini Projeye Çevirmek

Tarihi                                                 : 20 Ocak 2017

Yeri                                                    : Avrasya Üniversitesi Şehit Başçavuş Halit Avcı Konferans Salonu

 

Organizasyonun Amacı:

Üniversitemiz Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin organizasyonu ile Trabzon Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tayfun ÖZLÜ, Avrasya Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ, Öğr. Gör. Murat ŞAHİN ve Öğr. Gör. Hakan SAVAŞ’ın katılımı ile Avrasya Üniversitesi Şehit Başçavuş Halit Avcı Konferans Salonunda “Girişimcilik Fikirlerini Projeye Çevirmek” ismi altında bir etkinlik düzenlendi.

Bilindiği üzere toplumların gelişmesinde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir fonksiyon ve yere sahip olmuştur. Teknolojinin baş döndürücü hızı sonucunda girişimci ve girişimciliğin öneminin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla artacağı anlaşılmaktadır. Gelişmiş toplumlarda yüksek öğrenim görmüş gençlere “eğitilmeye hazır hale gelmiş kişiler” olarak bakılmaktadır. Diğer toplumlara nazaran daha girişimci olduğu kabul edilen Türk insanına da, özellikle üniversiteye adımını atan bir öğrenciye de “girişimci adayı” gözü ile bakmak gerekmektedir. Girişimcilik ruhu genetik olarak varolabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi çeşitli unsurların da girişimcilik ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilmektedir. Bu çerçevede bu etkinliğinin amacı Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşması kapsamında girişimcilik projesi ve yeni iş fikirleri oluşturmalarını sağlamak ve hayata geçirecek düzeye getirmektir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen bu zirvede, konuşmacı ve panelist olarak girişimcilik konusunda davetli olan başarılı iş adamları bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak katılımcı genç girişimcilere ve özellikle öğrencilere rol model kimlikleriyle vizyonlarını aktaracak ve yeni girişimcilere esin kaynağı olma sı amaçlanmaktadır.

Katılımcı Öğrenci Sayısı       

Yetkinliğe Üniversitemizden Mentörlük kapsamında ders alan 150’e yakın öğrenci katılmış olup özellikle İktisadi ve İdari bilimler fakültesi öğrencileri ve diğer fakültelerden dinleyici öğrenciler katılmıştır.

Katılımcı Akademisyen

Programa Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ, Öğr. Gör. Murat ŞAHİN ve Trabzon Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tayfun özlü, akademisyenler katıldı.

SONUÇ

Ekonomik sorunların en önemlilerinden birisi olan işsizlik sorununun çözümünde girişimciliğin arttırılması çabaları da dikkate değer sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle yeni iş fikirleri ve girişimcilik projeleri oldukça önemlidir.

Son yıllarda hükümetler girişimciliğin geliştirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde çalışmakta, girişimcilik kredileri, yeni girişim destekleri ve iş geliştirme merkezleri projeleri üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan “Girişimcilik Fikirlerini Projeye Çevirmek” isimli bu etkinlik sonucunda öğrencilerin yeni iş fikri ve proje geliştirmeleri teşvik edilmiş olup bu çerçevede Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 4,5’luk payını oluşturan Doğu Karadeniz için öğrencilerimiz bu projede 10 katı oranda 40 girişimcilik projesi geliştirmeleri sağlanmıştır. Bu projelerden en iyi 4 tanesi ödüllendirilmiş ve böylece diğer öğrencilerin de proje geliştirmeleri teşvik edilmesi sağlanmıştır.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin içinden “Trabzon’un Rehberi”, “Ofiste Örgü Bardakaltı”, “Asya-Avrupa ve Türkiye’deki konutların metrekarelerinin karşılaştırılması ideal ev portatifinin belirlenmesi”, “Gelecek senin kodun olsun” isimli projeler üniversitemiz Rektörlüğünce ödüllendirilmiştir.