Sevgili Öğrenciler,

Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012 yılında kurulmuş olup, gelişimine devam etmektedir. Avrasya Üniversitesi Trabzon’da kurulan ilk vakıf üniversitesidir. Özellikle bölgenin son dönemde artan sanayileşme, kalkınma ve şehirleşme hızını da düşünürsek, başta Trabzon olmak üzere çevre illerin yetişmiş eleman gücüne ihtiyacı artacaktır. Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere paralel olarak rekabetin artması ile birlikte kalifiye insan gücüne olan ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmak yükseköğretim kurumlarının temel görevleri arasındadır. Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  gün geçtikçe artacak olan yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacın karşılanmasına Lisansüstü düzeyinde katkıda bulunmayı önemli bir görev olarak görmektedir. Akademik yaşama giriş ve üniversite eğitimi sonrası ihtisaslaşma, lisansüstü programları ile başlar ve gelişir. Bunun bilincinde olan Enstitümüz, fen bilimlerine dayalı dallarda lisansüstü, yani Yüksek Lisans (mastır) ve Doktora programlarının açılmasına önem vermektedir. Bu amaçla, 2012-2013 eğitim – öğretim yılı güz yarıyılında, ilk olarak İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ve Mimarlık ve Yapılı Çevre Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ise İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmış ve eğitim – öğretime başlamıştır. Enstitümüzde açılan bu dallarda  halen 2 dalda Yüksek Lisans eğitim – öğretimi; özgünlük, dürüstlük, evrensellik, şeffaflık, inovasyon ve takım çalışması temel değerleri doğrultusunda yürütülmeye çalışılmaktadır. Anabilim Dalı sayısının artırılması yönündeki çalışmalar, disiplinler arası etkinlik alanları oluşturmayı da ön planda tutarak geliştirilmektedir. Üniversitemizin Karadeniz’in her yönüyle en etkin bölgesinde yer alması, Trabzon ve çevre illerde bulunan üniversitelerle lisansüstü araştırmalar ve ortak çalışmalar yürütebilmesi için önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Üniversitemizin, sanayi sektörünün yoğunluk kazanmaya başladığı bölgede bulunması sebebiyle Enstitü-Sanayi işbirliği ana hedeflerimizdendir. Bu hedefimiz, Enstitümüz yönüyle yapılacak araştırma ve tez çalışmalarında uygulama imkânlarını doğuracak, sanayi sektörü yönüyle de firmaların AR-GE çalışmalarına destek sağlayacaktır. Enstitümüz, ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal sorun ve gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yenilikçi bir anlayışla öncülük eden, mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Enstitümüzde sizlerle beraber olmayı, hedeflerimize beraber yürümeyi arzuluyor ve çalışmalarınızda başarılar dileyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                 Prof. Dr. Ragıp ERDÖL

                                                                                                    Enstitü Müdürü