Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarına girişte, başarı sırası ALES puanının % 60’ı ile lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si ile mülakat notunun %20’si toplamı alınarak belirlenir.
1.  Başarı notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlayarak program kontenjanına göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirileceklerdir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
2.  Aday dörtlük sisteme göre mezun olmuş ise lisans adayın ağırlıklı mezuniyet not ortalaması YÖK sitesinde verilen dönüşüm tablosu kullanılarak belirlenecektir.
3.  Yabancı Dil Yeterlik: Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan, (ÜDS, KPDS) YDS’ den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar yabancı dilden yeterli Kabul edilirler. Bu koşulu sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar.