Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Fen Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

 Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Meslek Yüksekokulu

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu