Engelsiz Üniversite

Hakkımızda

Avrasya Üniversitesi,  Türkiye’de yükseköğretimdeki engelli öğrencilere yönelik erişilebilirlik çalışmalarının başladığı ilk üniversitedir. Avrasya Üniversitesi’ de engelli öğrencilere yönelik çalışmalar 2015 yılında kampüs içindeki erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Engelsiz AVÜ Projesi’ne yönelik çalışma grubunun kurulmasıyla başlamıştır.

Engelsiz AVÜ Projesi, temel olarak, kampüs içi binalara erişimin sağlanması ve binalar bazında dolaşımın kolaylaştırılmasını hedeflemiştir.  Bu projeyle kampüs içindeki fakülte binalarının, yurtlar ve kafeler gibi yapılar arasındaki yaya yollarının engelli öğrencilerin kullanımına elverişli hale getirilmesi amaçlanmıştır

Vizyon

engelsiz-universiteEngelsiz Avrasya Üniversitesinin vizyonu; evrensel tasarım ilkesinden hareketle, herkesin eşit olanaklara sahip olarak öğrenim gördüğü, çalıştığı ve hizmet aldığı bir üniversite olarak, engellilik alanında yurt içi ve yurt dışındaki farklı disiplin ve sektörlerdeki kuruluşlarla bilimsel işbirlikleri oluşturmak, akademik çalışmalar yapmak ve alanımızda ülke çapında bir hareketin öncüsü olmaktır.

Misyon

Evrensel tasarım ilkelerine uygun yaşam alanlarını yaygınlaştırmak,

Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve hizmet alanlarımızla birlikte çalışmak,

Engellilik alanının eğitim, istihdam, sağlık, rehabilitasyon  gibi çeşitli dallarında bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar yapmak,

Yurt içindeki ve dışındaki ortaklarla projeler geliştirmek ve uygulamak,

Engellilik alanındaki çeşitli konularda konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,

Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerimize her alanda destek vermek,

Her türlü ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek bu ihtiyaçların karşılanması ve gerekli uyarlamaların yapılması noktasında üniversitemiz birimleriyle koordineli çalışmak,

Mezun olan özel gereksinimli öğrencilerimizin istihdamına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ve  bilimsel veriler ışığında öz veriyle çalışmaktır.

Birimimizden Kimler Destek Alabilir?

Birimimize aşağıdaki engel gruplarındaki tüm öğrencilerimiz web sitesindeki Kişisel Bilgi formunu doldurarak veya Ömer Yıldız, Pelitli ve Yomra yerleşke ofislerine kendi istekleri doğrultusunda başvurabilirler. Formdaki bilgiler öğrenci birimi tarafından tamamen gizli tutulur ilgili olmayan hiç kimse ile paylaşılamaz.
Görme Engelliler
İşitme Engelliler
Fiziksel Engelliler
Dil ve Konuşma Problemleri Olanlar
Dikkat Eksikliği(Hiperaktif)Olanlar
Psikolojik Problemleri Olanlar
Zihinsel Engelliler
Öğrenme Güçlüğü Olanlar
Kronik Sağlık Sorunları Olanlar
Geçici yetersiz Olanlar

Hizmetlerimiz

1) Akademik Hizmetler

a) Not Tutucu Desteği: Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla not tutucu hizmeti verilmektedir.
b) Ders Partnerliği: Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük çeken öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği sağlanmaktadır.
c) Engelsiz Kampus Ulaşımı: Görme ve hareket engeli olan öğrencilerin öncelikli olarak yararlandığı, kampus içi ulaşımı kolaylaştırıcı, ücretsiz taksi hizmeti sağlanmaktadır. Bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin Birim’e başvurması ve Engelsiz Kampus Ulaşımı Bileti alması gerekmektedir.
d) Kampus Oryantasyon Programı: Avrasya Üniversitesi’ni kazanan engelli öğrencilerimizin ilk yılında, üniversite yaşamına uyumlarını desteklemek, onları üniversitemizin engelli öğrencilere sunduğu olanaklar konusunda (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış bir programdır. Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları sırada başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
e) Engelli Öğrencisi Bulunan Bölümlere Danışmanlık: Engelsiz AVÜ Birimi, engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.
f) Seminer ve Eğitim Hizmetleri: Engellilik alanında üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik verilen seminer, konferans ve eğitimleri içerir.
g) Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Engelli öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesini, yapılan uygulamaların izlenmesini ve değerlendirilmesini içerir.

2) Sosyal Yaşam Hizmetleri

a) Yurtlarda uygun koşullarda barınma sağlanması için destek verilmesi
b) Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi aracılığı ile asistan öğrenci sağlanması
c) Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir mimari düzenlemelerin yapılması(Rampa ve liftlerin konulması, mevcut tuvaletlerin düzenlenmesi, asansörlerin uygun olarak kullanılabilir hale getirilmesi),Erişimi uygun olmayan binalardaki dersliklerin ve diğer aktivitelerinin yerlerinin tekrar düzenlenmesi
d) Öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda spor olanaklarının kazandırılması
e) Sanatsal faaliyetlerin sağlanması
f) Sivil Toplum Örgütleri aracılığı ile mezuniyet sonrası uygun iş olanaklarının sağlanması konusunda çalışmaların yapılması