Burslar

Lisans-Ön lisans Öğrencilerine Verilen Burslar

 

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Avrasya Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %75 Burslu ya da %50 Burslu olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

 

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Avrasya Üniversitesi bazı ücretli lisans ve ön lisans programlarına ilk üç tercihinden birinde yerleşenlere % 20 tercih bursu verilir.


Kardeş Bursu

Avrasya Üniversitesinde ücretli bölüm ve programlarında öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine  % 10 oranında burs verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca kardeş bursu uygulanmaz.)

 

Özel Mahrumiyet Bursu 
Şehit ve Gazi çocuklarına % 20 burs verilir.

 

Engelli Öğrenci Bursu

Avrasya Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden %60 ve üzeri Engel durumu olan  öğrenciye %20 burs verilir. (Farklı bursu var ise ayrıca engelli bursu uygulanmaz.)

 

Yüksek Lisans – Doktora Bursları

Yüksek Lisans Öğrencilerine Verilen Burslar

Kurum Bursu 

Avrasya Üniversitesinin tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere Mütevelli Heyet Kararı gereğince eğitim-öğretim ücretinde % 20 oranında burs verilir.


Mezun Bursu

Avrasya Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olup Avrasya Üniversitesi tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %40 oranında burs verilir.

 

DOKTORA programlarında burs uygulanmamaktadır.

 

Bursun Sona Ermesi

Avrasya Üniversitesi Burs Yönergesi

Madde 7

  • Üniversiteye Giriş Başarı Bursu aşağıda belirtilen hallerden birinin Gerçekleşmesi durumunda bu yönergenin 5 inci maddesi uygulanarak sona erer:
  1. (i)    İngilizce hazırlık programının birinci yılını başarı ile tamamlayamayanların;

(ii) İki dönem arka arkaya dönem not ortalamaları(AGNO) 2.00’ın altında kalanların;

  1. Uyarma ve kınama cezası hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların;
  2. İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç normal öğretim süresini (yaz okulları hariç, önlisans için dört Dönem; lisans için sekiz dönem) aşanların bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
  3. Avrasya Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi’nden faydalanarak yatay geçiş yapan Öğrenciler Kurum İçi Yatay Geçiş Yönerge’sinin 13. maddesinde belirtilen koşulu sağlayamadıkları takdirde burslarından feragat etmiş sayılırlar.