isimsiz

Turan AKSOY
Bilgi İşlem Daire Başkan V.
turan.aksoy@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1119)
Faks : 0462 334 6454

Samet KALYONCU
Ağ Yönetimi Sorumlusu
bilgiislem2@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1168)

Hasan ÇEBİ
Öğrenci Bilgi Sistemi ve Yazılım Sorumlusu
bilgiislem4@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1183)

Ertuğrul Öztürk
Donanım Destek Sorumlusu
bilgiislem3@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1201)

Bilgi ve teknoloji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanma ilkesinden hareket eden Avrasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe dair yaptığı planlar doğrultusunda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici, geliştirici bilişim altyapı hizmeti sunmakta, e-üniversite olma yolunda kendisine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.