Hasan ÇEBİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı
hasan.cebi@avrasya.edu.tr
Tel : 0462 334 0550 (1183)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilgi ve teknoloji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanma ilkesinden hareket eden Avrasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe dair yaptığı planlar doğrultusunda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici, geliştirici bilişim altyapı hizmeti sunmakta, e-üniversite olma yolunda kendisine düşen görevi yerine getirme gayreti içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.