Uluslararası Öğrencilerin Başvuruları için Temel Şartlar

Kimler Başvurabilir?

Lise mezunu ya da mezun durumunda lise son sınıf öğrencileri başvurabilir.

 

Kimlerin Başvurusu Kabul Edilir? 

a) Yabancı uyruklu olanların

b) Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanların.

c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklu olanların.

d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların.

e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların.