İlk Başvuru için Gerekli Belgeler

Nasıl Başvurulur?

Başvurular, Online başvuru formu kullanılarak yapılır. Önemli tarihlere bakınız.

 

Üniversiteye ilk başvuru için aranan belgeler nelerdir? 

1. Aday tarafından doldurularak Online Başvuru Formu,

2. Lise Diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

3. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesi,

4. Varsa sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

5. 6 adet vesikalık fotoğraf,

6. Pasaport Fotokopisi,

7. Denklik Belgesi,

8. Sağlık Sigortası,

9. Geçim durumunu gösterir belge,

10. Türkçe Dil Yeterliliğini gösterir belge.

 

Başvuru Yeri Neresidir?

Başvurularınız web ortamında bize ulaşacaktır. Sizinle derhal iletişime geçeceğiz.

Sorularınız için international@avrasya.edu.tr email adresine yazınız.

Başvuruları Posta ile Göndermek İsteyenler için Adres Nedir? 

Adres:

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bürosu

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Avrasya Üniversitesi
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE

Tel : 0462 334 0550 (1162)
Faks : 0462 334 64 54
E-posta : international@avrasya.edu.tr
Web: www.avrasya.edu.tr