cemil

Cemil ÖZTÜRK

Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı

basinyayin@avrasya.edu.tr

Müdürlüğümüz:

Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip eder.

Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Rektörlük Makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberleri değerlendirir. Rektörlük Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamayı yapar.
Rektörlüğün ve Rektörün tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar gibi) iletişimini sağlar.
Üniversitenin ve Rektörlüğün yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirir.
Üniversite ile ilgili hususları iç ve dış mekan panoları vasıtasıyla afişe eder.
Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar veya yaptırır ve bu materyalleri ihtiyaç duyan birime verir ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.
Yıl içerisinde kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle üniversitemizin tanıtım CD’lerini yapar ya da yaptırır. Gerekli görülenlerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütür.
Üniversitemiz ile ilgili hizmetlerin ve gerekli duyuruların Web Sitemizde yayınlanmasını sağlar.
Rektör adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını rektörün isteği doğrultusunda yazar ve ilgili yerlere gönderir.

Uğur Osman İSMAİLOĞLU

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

 

Elif KÖKSAL

Halkla İlişkiler Sorumlusu