Senin Hayatın Senin Ellerinde! Bağımlılıkla Mücadelede Araştırma Merkezi Modeli Geliştirme Çalıştayı

20 Aralık 2014, Trabzon

bmg

Bağımlılık dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler arasında olmak üzere sadece bireyi değil toplumun tamamını etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur.

Ülkemizde birçok üniversite, kurum, kuruluş, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri madde ve madde kullanımının önlenmesi konusunda birçok çalışma yapmaktadır. Tedavi maliyeti önlem maliyetinden fazla olan madde kullanımı ve bağımlılığından çocuk ve ergenleri korumak için sektörler arası ortak bir politika oluşturma en önemli adımlardan biridir. Etkili mücadele, sistemli, bütüncül, disiplinler arası, çok sektörlü ve karşılıklı iletişime dayanan bir yapıda gerçekleştirilmelidir. Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 13 Kasım 2014 tarihinde bir Genelge yayınlayarak bağımlılık ile mücadelede bir nevi seferberlik ilan etmiştir.

Avrasya Üniversitesi ergenlerde bağımlılık ile ilgili bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanması gereken önleyici ve koruyucu programlar üzerinde yoğun çalışmalar yürütmektedir.  Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Vakfı (KASAV) ve Trabzon Büyükşehir Belediye’si ile birlikte yürütülecek “Senin Hayatın Senin Ellerinde! Bağımlılıkla Mücadelede Araştırma Merkezi Modeli Geliştirme Çalıştayı” kapsamında özellikle  bağımlılara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulması ve topluma yeniden kazandırılmaları alanında etkin model önerisi geliştirilmiştir.

Düzenleyenler

Onursal Başkan

Opr. Dr. Sare Davutoğlu

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Aşkın AsanAvrasya Üniversitesi Genel Koordinatör
Dr. Orhan Fevzi GümrükçüoğluTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yavuz ÖzoranAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Gülay YeniçeriAvrasya Üniversitesi Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OcakAvrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Levent KalyonAvrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Dt. Gülnur AlpkanKASAD D Başkanı
Uzm. Dr. Ayşe GüneyKASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi
Uzm. Kl. Psk. Ayşe Beyza BıçakcıKASAD D Yön. Kur. Üyesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Aşkın AsanAvrasya Üniversitesi Genel Koordinatör
Prof. Dr. Yavuz ÖzoranAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmail ÖzçelikAvrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma SöylemezAvrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Engin ErşenAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Feyzanur YücetepeAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Op. Dr. Gülhan CengizKASAV Başkanı
Op. Dr. Şule SelmanKASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi
Prof. Dr. Ayşe KaranKASAV ve KASAD D Yön. Kur. Üyesi

Program

9:30-10:00Kayıt
10:00-10:30Açılış Konuşması

Prof. Dr. Sami Karadeniz

Avrasya Üniversitesi Rektörü

10:30Üst Düzey Oturum  (Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu)

Bağımlılık ile Mücadele

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Karan

10:45-11:00Savaş Yılmaz, Yeşilay Genel Müdürü

 “Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı”

11:00-11:15Prof. Dr. Yavuz Özoran, Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

“Bağımlılıkta Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmeti”

11:15-11:45Ayşe Beyza Bıçakçı, KASAV

“Yüz Yüze”Orta Öğretimde İnternet Bağımlığı Projesi ve Kısa Filmlerin Gösterimi

11:45-12:00Haluk Piyes, Yeşilay Gönüllüsü, Sanatçı

“Madde Bağımlılığında Kamuoyu Bilinçlendirmenin Önemi”

12:00-12:15Erkan Kandemir, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Bağımlılık ile Mücadele Politikaları

12:15-12:30Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Milletvekili

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

“1. Uyuşturucuyla Mücadele Şurası”

12:30-13:00Soru-Cevap
13:00-13:45Protokol Konuşmaları  (Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu)

Ömer Yıldız (Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

Abdul Celil Öz (Trabzon Valisi)

Op. Dr. Sare Davutoğlu

13:45-13:55Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Açılışı
13:55-14:00Avrasya Üniversitesi Öğrenci Standları Ziyareti

“Bağımlılıkla Mücadelede Öğrenci Çalışmaları”

14:00-15:00Öğle Yemeği
15:00Çalıştay (Ömer Yıldız Yerleşkesi Meclis Salonu)

Bağımlılık ile Mücadelede Türkiye Modeli

15:00-16.15I. Oturum: Mevcut Durum Analizi

Moderatör: Doç. Dr. Hülya Karadeniz

16.15-16.30Kahve Molası
16.30-18.00II. Oturum: Çözüme Yönelik Öneriler ve Kısa Vadede Atılacak Adımlar

Moderatör: Prof. Dr. Aşkın Asan

18:00-19:00III. Oturum: Sonuçların Tartışılması ve Raporlama

Moderatör: Prof. Dr. Yavuz Özoran

Çalıştay Formatı

Açılış konuşmaları ve Üst-Düzey Oturum Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda halka ve basına açık olarak gerçekleştirildi.

Programın ikinci bölümü ise, paydaşların, yuvarlak masa etrafında toplanarak “Bağımlılıklar ve mücadele” konusunda ülkemizdeki mevcut mücadele uygulamalarının ve hastane modellerinin tartışılması ve nihayetinde Trabzon Bağımlılık Mücadele Merkezi için önerilerin paylaşılması şeklinde yürütüldü. Daha ziyade çözüm ve uygulama önerilerinin konuşulacağı bu bölüm basına kapalı olup Ömer Yıldız Yerleşkesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Ad/SoyadGörev
Opr. Dr. Sare DavutoğluKASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Prof. Dr. Necdet ÜnüvarAdana Milletvekili , TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Erkan KandemirSağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Sami KaradenizAvrasya Üniversitesi Rektörü
Dr. Orhan Fevzi GümrükçüoğluTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Aşkın AsanAvrasya Üniversitesi Genel Koordinatörü
Savaş YılmazYeşilay  Genel Müdürü
Dt. Gülnur AlpkanKASAD D Başkanı
Uz.Dr. Ayşe GüneyKASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Uz. Kl. Psk. Ayşe Beyza BıçakcıKASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Prof. Dr. Ayşe KaranKASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Müşerref Pervin Tuba DurgutYeşilay Genel Sekreteri
Haluk PiyesYeşilay Gönüllüsü, Sanatçı
Op. Dr. Şule SelmanKASAV ve KASAD D Yönetim Kururulu Üyesi
Doç. Dr. Murat Coşkunİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ramazan KonkanBakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞenormancıBakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Uz. Dr. Fatma CengizRuh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Mehmet DinçKlinik Psk.Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi
Cenk YancarGaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oya Bahadır Yüksel Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü
Mahmut HezelGaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hicret ToprakTürkiye Diyanet Vakfı KAGEM Başkanı
Hüseyin Çetin KetenciTrabzon Adli Tıp Kurumu Başkanı
Doç. Dr. Hülya KaradenizTrabzon Adli Tıp Kurumu
Prof. Dr. Yavuz ÖzoranAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Gülay YeniçeriAvrasya Üniversitesi Genel Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı OcakAvrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Levent KalyonAvrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. İsmail ÖzçelikAvrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma SöylemezAvrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Engin ErşenAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr. Gör. Feyzanur YücetepeAvrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 


 

Avrasya Üniversitesi
KASAV
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Yeşilay
Diyanet İşleri Başkanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Belediyeler Birliği
Diyanet Vakfı KAGEM
Trabzon Adli Tıp Kurumu
Sivil Toplum Kuruluşları