Neden Avrasya Üniversitesi ?

1. Üniversitenin öğretim ücretleri ve burs imkanlarının diğer vakıf üniversitelerine kıyasla daha avantajlı olması,

2. Gençliğin dinamizmi ile deneyimi birlikte sunan, yurt dışı deneyiminin yüksek, nitelikli akademik kadro,

3. Eğitim programlarının içeriklerinin güncel ve kaliteli olması, yenilikçi ve yeniliğe açık bir eğitim anlayışı,

4. Yeni bir üniversite oluşumuz nedeniyle Yönetmeliklerden Müfredata, Yerleşkeden Laboratuarlarına kadar her şey geçmiş deneyimlerden de yararlanılarak çağdaş bir anlayışla oluşturuluyor olması,

56. Öğrenci sayısının diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında az oluşu öğrenci- öğretim üyesi ilişkilerininin yoğun oluşu ve bunun bir sonucu olarak öğrenim kalitesinini yüksekliği,

5. Çift Anadal, Yandal ve Kurum İçi ve Kurumlar arası yatay geçiş imkânlarının varlığı,

7. Erasmus Programı ve Ulusal ve uluslararası ortak çalışmalara katılma olanağı,

8. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Üniversiteye ait yurt kapasitesinin yeterliliği,

9. Üniversitenin kuruduğu Trabzon doğunun batıya, güneyin kuzeye açıldığı bir konumdadır ve ülkemizin yaşamaya en uygun şehirlerden biridir. Bölgede güçlü bir edebiyat, sanat, spor ve musiki altyapısının varlığının öğrencilere değişik sosyal aktivite olanağı ve farklı milletlerden ve kültürlerden gelen insanların karışıp kaynaştığı bir sosyalleşme alanı sunmakta oluşu,

10. Üniversite Yerleşkelerinin Trabzon’da ve sahilde oluşu gerek şehir içi gerek şehirlerarası kara, hava ve deniz ulaşımı için çok elverişli konum oluşturması,

11. Yakın üniversiteler ile iş birliği, bölgedeki diğer kurumlarla iyi ilişkiler,

12. TÜBİTAK, DPT, AB, vb. fon sağlayan kuruluşlardan destek alabilme imkanları,

13. Yeniliklere açık, demokratik, saydam, kararların oluşmasında katılımcılığı özendiren hızlı karar alıp uygulayan bir yönetim anlayışının yerleşiyor olması,

13. Vakıf üniversitesi oluşu nedeniyle bürokrasinin hızlı iş görürlülüğü,