Akreditasyon

Globalleşen dünyada kalite ve güvenirlilik, kişilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Akredite edilmiş hizmet, kurumların uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olunduğunu, akreditasyon veren kurum tarafından tescil ettirmiş demektir. Yüksek öğretimde akreditasyon, kurumun uygulamakta olduğu programın, ulusal ve/uluslararası düzeyde; verimlilik, etkinlik ve kalite açısından stardartlarına uygunluğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Avrasya Üniversitesi, her geçen gün kendini daha da çok geliştiren ve yenileyen bir kurumdur. Eğitim kalitesine önem veren, bu bağlamda uluslararası akreditasyon ve üyeliklerin vizyonunun geliştirilmesinde önemli etkileri olduğuna inanan bir yüksek öğretim kurumudur.

Avrasya Üniversitesi'ni Akredite Eden Kurumlar

YÖK

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu

http://www.yok.gov.tr

IAU

International Association of Universities

http://www.iau-aiu.net/

UK Naric

The National RecognitionInformation Centre for the United Kingdom

https://www.naric.org.uk

iatefl

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

http://www.iatefl.org

Toles

TEST of Legal English Skills

http://www.toleslegal.com/