Sevgili Öğrencilerimiz,

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tek ders Sınav Başvurusu yapacak öğrencilerimizin 16.07.2020-18.07.2020 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar ilgili Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine şahsen ya da e-mail yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Tek Ders Sınavı, ilgili yönetmeliğin aşağıda açıklanan 40.maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir:

Tek ders sınavı MADDE 40
“(1) Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciye tek dersten sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına
girecek öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
başvurmaları gerekir. Tek ders sınavı, dersin sonucunun ilanından sonraki on beş işgünü içinde yapılır. Ara sınavlar ve
dönem sonu sınavı gerektirmeyen dersler için bu sınav hakkı verilmez.” (02.03.2017-29995 sayılı Resmi Gazete)
(2) Tek ders sınavında 100 üzerinden alınan notun sayısal not aralığındaki harf notu karşılığı o dersin ilgili
dönemdeki harfli başarı notu yerine geçer. Yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.
(3) Her öğrenci toplam öğrenim süresi içinde yalnız bir kez tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavına
girebilmek için öğrencinin sınava gireceği dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir

Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1) Evrak üstüne fotoğraf çekilerek gönderilen  maillerde fotoğrafın düzgün ve okunabilir olmasına dikkat edilmelidir.
2) Evrak el yazısı ile doldurulup gönderilmelidir. Dijital ortamda (Elektronik Kalem ile doldurulan ve imzalanan formlar) kesinlikle işleme alınmayacaktır.
3) Evrak doldurulurken güncel tarih atılmalıdır.
4) Gönderilen evrak mutlaka ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır. (İmzasız evraklar İşleme alınmayacaktır)
5)Başvuru yapacak öğrencilerimizin mail adresini kontrol edip tek bir mail göndermesi gerekmektedir. (Birden fazla kez mail atılması hem zaman kaybı hemde diğer öğrencilerin işlemlerinin gecikmesine yol açmaktadır.)


Sekreterliklerin mail adresleri aşağıdaki gibidir:
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL MAİL ADRESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mmfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Fen-Edebiyat Fakültesi fefsekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi sbfsekreterligi@avrasya.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iibfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ubsbe@avrasya.edu.tr
Meslek Yüksekokulu myosekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu shmyosekreterligi@avrasya.edu.tr