Sevgili Öğrenciler,

Bütünleme sınavları bugün itibariyle başlamıştır.
Bütünleme sınavına girebilecek öğrenciler:
 
Bu sınavlara girebilecek öğrenciler, Avrasya Üniversitesi’nin 15.09.2019 tarihinde yayınlanan AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK‘in 8.maddesinin 11.bendinde belirtilmiştir: Derse devam koşulunu sağlayıp dönem sonu sınavı sonucunda başarısız olan veya dönem sonu sınavına girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Öğrencinin bütünleme sınavına katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır. İlgili birim yönetim kurulunca onaylanan bütünleme sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.” 
Bu sebeple,
1-   Bir dersten FF notuyla doğrudan başarısız olan öğrenciler
2-   DD ve DC harf notu alan ancak AGNO koşuluna göre Genel not ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında olan ve dersten başarısız sayılan öğrenciler
İlgili dersin bütünleme sınavına girebilir.
Bunun dışında hiçbir öğrenci bütünleme sınavına giremez girse de sınavı geçersiz sayılır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzeri olan öğrenciler DD ve DC harf notu aldıkları derslerden başarılı sayıldıkları için bütünleme sınavına giremezler.